top of page

Basisonderwijs

Onderwijs is de beste manier om een land vooruit te hel-pen, maar helaas leven er in Nepal nog veel gezinnen onder de armoedegrens door werkeloosheid. Oorzaken zijn o.a. analfabetisme, handicap, scheiding. Uitsluiten van on-derwijs gebeurt in Nepal ook nog steeds door discriminatie op basis van kaste of sekse. 

Ons streven is om kansarme kinderen zoveel mogelijk in de gezinssituatie te helpen, zodat zij opgroeien binnen hun eigen omgeving en cultuur. Door rechtstreeks aan de school het geld te betalen wordt het gezin ontlast en is tevens zeker dat het geld aan onderwijs wordt besteed. 

Wanneer hun omstandigheden verbeteren kan het gezin zelf een deel van de kosten betalen. Wat wij uitsparen, wordt gebruikt voor één van onze kinderen zonder sponsor.

 

Voor individuele sponsoring wordt een gezin eerst zorgvuldig gescreend. Een sponsorkind blijft tijdens de schoolperiode gemonitord. Wij werken hiervoor samen met Education First Foundation. Onderwijs voor groepen binnen een project - kinderen of volwassenen - doen wij met Creating Possibilities en de Kamala Foundation.

< terug

bottom of page