Agenda 2022

      Januari

  • Maha Mata bespreking jaarcijfers en financiën 1e kwartaal 

      Februari

  • 1 februari: Start van onze nieuwe penningmeester 

​     Maart

      April

 

      Mei

      Juni

  • Maha Mata bestuursvergadering

      Juli

      Augustus

      September

  • Maha Mata informeel bestuursoverleg

      Oktober

  • Maha Mata bestuursvergadering en alle plannen bekijken voor het werkbezoek

 

      November

      December