top of page

Alle ANBI informatie op een rijtje

ANBI-logo.jpg

 • Naam ANBI: Stichting Maha Mata Nederland

 • Post- en bezoek adres:                                   Nieuwesluisplein 33, 3218 VP Heenvliet

 • E-mail adres: Info@mahamata.nl

 • Telefoonnummer: 0181-663821

 • Doelstelling:                                                          Hulp aan kinderen en gehandicapten in Nepal

 • Registratienummers: ANBI 22469- KVK 24359674 - RSIN 813228852

 • Bestuurssamenstelling

 • Beloningsbeleid: Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en er wordt geen salaris of vaste onkosten vergoeding uitgekeerd. Hieromtrent zijn strikte regels in de statuten opgenomen. 

 • Rechtspersonen: L. Scheppink (voorzitter) en           P.E. Lens-Huart (penningmeester)

 • Samenwerkingsverbanden: Stichting Veldwerk (NL/Nepal), SGCP (Self Help Group Cerebral Palsy, Nepal), SHBN (NL), EFF (Education First Foundation, Nepal), Orthopedica (Nepal), Umbrella (Nepal), Reachout2 (NL), Karuna (NL/Nepal), Kamala Foundation (Nepal), My Quest Foundation (NL/Nepal), Satyam Daycare centre (Nepal), Kaghendra (Nepal).

 • Beleidsplan

 • Jaaroverzicht projecten/activiteiten 2022

 • Formulier publicatie ANBI/met financiën 2021

      Het verslag financiën 2022 volgt zo spoedig mogelijk

< terug

bottom of page