top of page

Alle ANBI informatie op een rijtje

ANBI-logo.jpg

 • Naam ANBI: Stichting Maha Mata Nederland

 • Post- en bezoek adres: Nieuwesluisplein 33,         3218 VP Heenvliet/Nissewaard

 • E-mail adres: Info@mahamata.nl

 • Telefoonnummer: 0181-663821

 • Doelstelling: Hulp aan kinderen en gehandicapten in Nepal, in de ruimste zin des woords                        

 • Registratienummers: ANBI 22469- KVK 24359674 - RSIN 813228852

 • Bestuurssamenstelling

 • Beloningsbeleid: Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en er wordt geen salaris of vaste onkosten vergoeding uitgekeerd. Hieromtrent zijn strikte regels in de statuten opgenomen. 

 • Rechtspersonen: L. Scheppink (voorzitter) en           P.E. Lens-Huart (penningmeester)

 • Samenwerkingsverbanden: Stichting Veldwerk (NL), SGCP (Self Help Group Cerebral Palsy, Nepal), SHBN (NL), EFF - Education First Foundation - (Nepal), Orthopedica (Nepal), Umbrella (Nepal), Reachout2 (NL), Karuna (NL/Nepal), Kamala Foundation (Nepal), My Quest Foundation (NL/Nepal), Satyam Daycare centre (Nepal), Kaghendra (Nepal), H.A.R.D. - Himalaya Agriculture Research & Development- (Nepal)

 • Beleidsplan

 • Jaaroverzicht projecten/activiteiten 2023

 • Formulier publicatie ANBI/financiën 2022

      het jaaroverzicht financiën volgt zo spoedig mogelijk

< terug

bottom of page