Nieuw project in Panchthar

Plaatje-Panchthar-website.jpg

Het gaat om een meerjarenproject waarin duurzame landbouw-technieken en sociale cohesie worden gecombineerd.

 

Het project is 100% circulair. Hiermee helpen

wij bij de ontwikkeling van de landbouwgemeenschap, profiteren zij van een duurzame oogst, voor eigen gebruik & handel, én denken we aan toekomstige generaties.

 

Naast theorie- en praktijk onderwijs wordt er ook onderzoek gedaan naar nieuwe technieken en welke gewassen er bijvoorbeeld het best gedijen in de diverse klimaatzones die Nepal kent.

 

Almost Heaven Farms onderhoudt ook goede relaties met lokale overheden en andere organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project een bijzonder geschikte bestemming is voor de nalatenschap, waarmee we dit project kunnen financieren.

< terug