top of page

Project Panchthar

Plaatje-Panchthar-website.jpg

Het gaat om een meerjarenproject waarin duurzame landbouwtechnieken en sociale cohesie worden gecombineerd. Belangrijk hierbij is ook dat wordt bestudeerd welke gewassen op welke hoogte het best gedijen. Voor een land als Nepal zeer nuttige informatie.

 

Het project is 100% circulair. Hiermee helpen

wij bij de ontwikkeling van de landbouwgemeenschap, met speciale aandacht voor de vrouwen. Zo profiteren zij van een duurzame oogst, voor eigen gebruik & handel, én denken we aan toekomstige generaties.

 

Voor dit permacultuur/ecologisch landbouw project met trainingscentrum in Panchthar is de grond aangekocht en is men begonnen met de bewerking van het land.

Om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse een korte video van het moment dat er voor het eerst aardappels werden gepoot. (Resultaat ruim 2500 kg!!)

 

De volgende stap is ook gezet en binnenkort wordt er begonnen met de herbouw van het trainingscentrum.

Hierbij zal zoveel mogelijk materiaal worden hergebruikt.

< terug

bottom of page