Cerebrale Parese

Mensen met CP hebben gebreken aan het lichaam en aan bewegingsvrijheid. Dit kan gecompliceerd worden door aanverwante handicaps, zoals volledig of gedeeltelijk verlies van het gehoor, spraak en/of gezichtsvermogen. Het wordt nog complexer als patiënten ook nog verstandelijk gehandicapt zijn en lijden aan epilepsie. Zonder tijdig ingrijpen bestaat het leven van deze patiënten voor een groot deel uit lijden.

Voor hulp aan kinderen met CP werken wij samen met de  SGCP (Selfhelp Group Cerebral Palsy). Wij steunen deze organisatie voor gespecialiseerde hulp zoals:

  • kinderen: therapie, onderwijs, medische zorg 

  • ouders: inzicht, acceptatie en aanleren oefeningen

  • huisbezoeken: in de Kathmandu vallei en Ilam

  • hulp aan ouders uit afgelegen gebieden met een bijdrage voor het logeerhuis tijdens de 1e screening.

 < terug 

0181-663821

info@mahamata.nl

Nieuwesluisplein 33

3218VP Heenvliet

IBAN NL80 INGB 0000 0081  83

BIC   INGBNL2A

KvK   24359674

ANBI 22469

@ Maha Mata Nederland