top of page

Cerebrale Parese

Mensen met CP hebben gebreken aan het lichaam en aan bewegingsvrijheid. Dit kan gecompliceerd worden door aanverwante handicaps, zoals volledig of gedeeltelijk verlies van het gehoor, spraak en/of gezichtsvermogen. Het wordt nog complexer als patiënten ook nog verstandelijk gehandicapt zijn en lijden aan epilepsie. Zonder tijdig ingrijpen bestaat het leven van deze patiënten voor een groot deel uit lijden.

Voor hulp aan kinderen met CP werken wij samen met de  SGCP (Selfhelp Group Cerebral Palsy). Wij steunen deze organisatie voor gespecialiseerde hulp zoals:

  • kinderen: therapie, onderwijs, medische zorg 

  • ouders: inzicht, acceptatie en aanleren oefeningen

  • huisbezoeken: in de Kathmandu vallei en Ilam

  • hulp aan ouders uit afgelegen gebieden met een bijdrage voor het logeerhuis tijdens de 1e screening.

< terug

bottom of page