Voetprints voor Nepal

Nicole Weddepohl de beste.jpg

Lieve en zeer gewaardeerde deelnemers, sponsors en vrijwilligers,

 

I.v.m. de huidige ontwikkelingen rond het Corona virus is het nog niet bekend of wij een nieuwe

Voetprints voor Nepal kunnen organiseren.

 

Dit bericht zal geen verrassing zijn, maar wij willen graag duidelijkheid scheppen in deze onzekere tijd waarin we ons allemaal zorgen maken over ziekte, familie, vrienden, werk en inkomen.

Veel dank voor de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd!

 

Of, en zo ja wanneer, er een de 10e Voetprints voor Nepal komt is op dit moment nog steeds geheel onduidelijk. En eerlijk gezegd is dit ook nog steeds niet de geschikte tijd om ons daar over te buigen.

Te zijner tijd zullen wij jullie hier nader over informeren.

 

Blijf voorzichtig, blijf optimistisch en bovenal… blijf veilig en gezond!

Het Maha Mata Bestuur

< terug